Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Köpvillkor

Denna sida innehåller Terra Fönster  köpvillkor samt garantier.

Offerter

En offert från Terra Fönster är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer eller speciellt avtal med säljare. Reservation för slutförsäljning.

Terra Fönster skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i mejl eller per brev, information om de mått du har frågat på och i vissa fall medföljer även en PDF-fil med mått och antal.

Godkännande av offert/order

Era produkter tillverkas i en kombination av den senaste maskinella tekniken och manuellt hantverk. Vi erbjuder stor variation och många olika varianter och utföranden. Vårt mål är att du som kund ska bli nöjd med ditt köp därför är det mycket viktigt att du är noggrann när du läser igenom vår offert, så att vi levererar produkter i det utförande så som du har tänkt dig. Ni som kund ansvarar för att tillförsäkra er om att offerten stämmer och därför vi ber er än en gång kontrollera följande för att undvika missförstånd med det som Terra Fönster ska leverera.

Checklista:

Är det rätt modell jag fått offererad?

Stämmer måtten? Glöm inte att Terra Fönster ofta tillämpar exakta karmyttermått

Stämmer antalet enheter?

Stämmer öppningen/hängningen? Glöm inte att vi tillämpar vy från gångjärnssidan på alla ritningar och beskrivningar om inte annat anges specifikt.

Stämmer låsning/cylinder? (insida –utsida)

Behöver jag handtag utsida dörr och ingår det i offerten?

Stämmer spröjsens utförande? Vi erbjuder olika varianter av spröjs bl.a. mellanglasliggande och ofta med centrerad, symmetriskt utförande. Om det inte framgår i offerten är vit, mellanglasliggande spröjs standard.

Är det rätt tröskel?

Är det rätt glas? 2-glas, 3-glas, sort typ av glas.

Stämmer de tillbehör jag valt med mina önskemål?

Är ni osäkra på något i offerten kontaktar då er säljare. När ni godkänt offerten går den i produktion och då kan ni endast göra ändringar innan bekräftelse av beställningen.

Terra Fönster kan tillverka fönster med centimeter utan någon extra kostnad för dig, ange därför produktens exakta mått dvs. karmyttermått. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer.

När du väl skickar in din beställning av måttanpassade varor, kan ändringar endast göras innan bekräftelse av beställningen. Vid annullering av ej levererad order kommer Terra Fönster att kräva full ersättning för samtliga kostnader som Terra Fönster har haft i samband med ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner.

Personsäkerhetsglas och barnsäkerhet

Som kund och byggherre är du ansvarig att kontrollera att du följer gällande lagar beträffande personsäkerhetsglas och barnsäkerhet. I Boverkets regelsamling finns aktuella regler och anvisningar för krav på personsäkerhetsglas i bostäder. Glasytor ska enligt lagen utformas så att risken för skärskador begränsas. För bostäder, med glasytor placerade närmare än 0,6 m från golv- eller markyta, krävs säkerhetsglas.

Om barn kommer att vistas i fastigheten krävs barnspärr på öppningsbara fönster vid fallhöjd överstigande 1,8 meter.

För mer information besök: www.boverket.se

Ångerrätt/returer

Vid måttbeställda fönster och dörrar och speciellt tillverkade för Er räkning finns ingen ångerrätt.
Dock inom standard modulmått kan återköp göras av Terra Fönster till ett pris avdrag om 50%, eventuell fraktkostnad står säljaren för.

Leverans

I samband med beställning/godkännande av offert anger du den leveransadress som är aktuell. Transport förutsätter farbar väg till leveransadressen samt att vägen är doserad för lastbil. Vid leverans av försändelser under 230cm i bredd sker lossning med bilens bakgavellyft och med handtruck. För att kunna leverera krävs att avlastningsområdet är fritt från snö och att underlaget är stabilt och bestående av asfalt, betong eller motsvarande.

Försändelser överskridande 230cm kräver truck eller motsvarande fordon för sidolossning. Om du själv vill ombesörja lossning är det viktigt att du har rätt utrustning för att kunna lossa försändelsen.

Leverans innefattar ej inbärning. Vid köp av tjänsten lossning sker lossning alltid till tomten eller i anslutning till tomten beroende på förutsättningarna. Vid truck- eller kranlossning har operatören/chauffören ingen skyldighet att lossa försändelsen direkt i anslutning till den plats produkterna ska monteras.

Terra Fönster levererar ej till öar utan vägverkets färjeförbindelse, istället sker leverans till närmsta hamn, kaj alternativt godsterminal. Du ansvarar då själv själv för transport resterande sträcka.

Om du ej kan ta emot din försändelse, sker lagerförning upp till 14 dagar på speditörens terminal. 4 dagar sker lagerförning kostnadsfritt, förvaring överskridande dessa dagar innebär en extra kostnad som Terra Fönster inte ansvarar för. Vid lagerförning faktureras kostnaden därför dig som kund.

Om försändelsen ej hämtar ut från speditörens terminal inom 14 dagar, returneras leveransen till Terra Fönster lager. Du som kund är då skyldig att betala returfrakten.
Leverans av mindre försändelser sker ofta spårbart till utlämningsställe i förbindelse till din leveransadress. I samband med att du hämtar ut leveransen legitimerar du dig. Denna typ av försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar efter de anlänt utlämningsstället.

Vid mottagande, lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Terra Fönster återtar varan.

Leveranstider

Leveransdatum som anges i offert och orderbekräftelse är alltid preliminärt. I orderbekräftelse uppskattas alltid leveranstiden utifrån tidpunkten beställningen inkommit. Vi rekommenderar därför att ni inte bokar hantverkare förrän ni har era varor hemma och har kontrollerat leveransen.

Leveransförsening

Terra Fönster anger ett preliminärt leveransdatum på din order. Detta datum är inte ett exakt datum, leveransen kan variera 2-3 veckor tidigare eller senare än det preliminära beroende på säsong och yttre omständigheter eftersom Terra Fönster inte säljer lagerförda produkter. Vi ber om överseende med detta. Om leveransförsening inträffar meddelar Terra Fönster dig om detta med nytt uppskattat leveransdatum.

Om du väljer till annan färg, annat glas än standard eller köper under vår högsäsong så är leveranstiderna längre än normalt. Terra Fönster kan erbjuda dig som kund, kompensation om din order är mycket försenad enligt följande tariff. De första 2 veckorna utgår ingen kompensation eftersom det ligger inom felmarginalen. 1.5% i prisavdrag per påbörjad vecka i försening, börjar löpa från 3:e veckan, då 3% ges, till maximalt 10% prisreduktion, vecka 10. Kompensationen gäller endast de varor som är försenade och maximalt 6 000 SEK inkl. moms.

Förseningskompensation gäller endast och utgår endast vid försening gällande tillverkning. Om produkten skulle bli försenad p.g.a. transportskada eller reklamation utgår ingen kompensation till kund.

Kompensation utgår endast för köp av varor. Vid montage levereras varorna i samband med montaget som sker enligt överenskommelse.

Mottaningskontroll

Vid mottagande skall mottagningskontroll alltid utföras för synliga fraktskador på emballage och/eller gods. Mottagaren skall också kontrollera så att allt finns med enligt beställning och att ingenting saknas. Mottagen som kvitterar och tar emot försändelsen är ansvarig för att anmärka på om något saknas, har levererats fel eller om transportskador finns på försändelsen. Anmärkningar av detta slag skall alltid göras på fraktsedelns kvittensdel. Om ett fel upptäcks: ta emot försändelsen, och anmärk felet på fraktsedeln. Fraktsedeln ska aldrig kvitteras utan att felet anmärkts. Anmärkningen på fraktsedeln behöver inte vara omfattande men krävs för att felet ska regleras.

Fel som hittats vid mottagande ska omedelbart anmälas skriftligt till Terra Fönster genom vår webbplats: 

Fraktskadan ska dokumenteras och styrkas med foto, både heltäckande bild som visar pallen med skadorna samt detaljbilder. Flytta inte varorna och montera inte skadade eller felaktiga varor. Varor som montering trots skador/defekter accepteras inte som fel/reklamation.

OBS! Transportskador samt fel i leveransens omfattning kan EJ göras om anmälan inte görs inom 4 dagar efter mottagande av leveransen.

Viktigt! Fraktsedeln ska betraktas som juridisk handling. Mottagaren som skriver på fraktsedeln ska anmärka på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras om så inte görs står mottagaren för hela risken. Om skada upptäcks efter mottagande och inte kvitterats på fraktsedeln behandlas denna intesom transportskada.

Dolda skador

Viktigt att godset packas upp snarast efter leveransmottagning och granskas. Dolda skador/fel/saknade tillbehör som inte kunnat upptäckas vid leveransmottagning skall anmälas direkt till Terra Fönster genom en felanmälan på vår hemsida:  senast inom 4 dagar efter mottagande av leveransen.

Om du tagit emot skadade produkter måste dessa lagras säkert och på skyddad plats tills utredningen är färdig. Det är inte tillåtet att returerna gods utan godkännande och rutiner från Terra Fönster .

Observera att transportskador ej accepteras om anmälan inte görs inom 4 dagar efter godset mottagits.

Priser

Det slutpris du har fått är med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.

Betalningsvillkor

Betalning sker i normalfallet mot faktura, efter godkänd kreditprövning. 20 dagar netto.  Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 12 % + gällande referensränta. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till 100 %. Terra Fönster levererar alltid till din folkbokföringsadress eller adress där du står som fastighetsinnehavare. Vid större beställningar kan handpenning på delar av ordervärdet avkrävas köparen.

Fakturering

Fakturering sker per mejl alt till folkbokförings adress. I samband med er leverans så skickar vi ut fakturan, till den adress vi har fått av dig.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning behövs:
•    Vid leverans till adress utan koppling till beställaren, det vill säga annan adress än folkbokföringsadressen eller adress där beställaren står som innehavare till fastigheten
•    Vid betalningsanmärkningar
•    För utlandskund

Finansiering

Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Wasa Kredit. Kontakta oss på 0533 – 600 06 (växel) eller på order@terrafonster.se så går vi igenom de alternativ som finns.

Garantier

Se Terra Fönster hemsida.

Force Majeure

Terra Fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Vid distansköp tillämpas Distanshandelslagen. Vid försäljning till privatperson tillämpas Konsumentköplagen. Vid försäljning till företag tillämpas Köplagen.

Produktreservation

Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kund. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter om Terra Fönster ändrar priserna efter att du gjort ditt köp. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Terra Fönster finner det lämpligt.

Montering

Terra Fönster produkter tillverkas enligt den senaste produktionstekniken. Produkterna funktionskontrolleras i produktion innan de levereras till dig. Funktionaliteten hos din produkt består av 50% på vår tillverkning och 50% av monteringen av din nya produkt. Därför är det oerhört viktigt att det monteras på rätt sätt enligt våra instruktioner. Terra Fönster rekommenderar att du använder fackman för montaget. På vår hemsida finns också instruktion för hur du kan efterjustera din produkt. Följer du dessa steg kommer du få ett fönster som fungerar klanderfritt i många år och som du blir nöjd med. Terra Fönster påtar sig inte ansvaret att efterjustera fönster åt våra kunder. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra PVC-fönster, annars finns risk för att tejpen fastnar på profilerna och/eller färgar av sig.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om du väljer betalning mot faktura eller delbetalning gör vi en sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning. I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Terra Fönster
Org 559326-5167
Herkulesgatan 20
66133 Säffle
www.terrafonster.se
order@terrafonster.se